35 ΣΧΟΛΙΑ

Παίρνει μετοχές και γίνεται πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ ο Μελισσανίδης με το νέο αθλητικό νόμο!

Κατατέθηκε για διαβούλευση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που απελευθερώνει τον ηγέτη της ΑΕΚ αφού καταργεί την άδικη διάταξη που δεν επέτρεπε ούτε σε μικρομέτοχο του ΟΠΑΠ να έχει επίσημα ρόλο σε ΠΑΕ ή ΚΑΕ

Τέλος στην αδικία έρχεται να δώσει σε ότι αφορά την σχέση μικρομετόχων του  ΟΠΑΠ με ΠΑΕ ο νέος αθλητικός νόμος. Συγκεκριμένα στο αθλητικό νομοσχέδιο που έβγαλε χθες προς διαβούλευση ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης αλλάζει ο νόμος του 99 που δεν επέτρεπε ούτε σε μικρομέτοχο στοιχηματικής  εταιρίας χωρίς πρόσβαση στο μάνατζμεντ να έχει μετοχές σε ΠΑΕ ή να είναι στο ΔΣ της. Συγκεκριμένα θα επιτρέπεται πλέον σε οποιοδηποτε φυσικό πρόσωπο έχει ο ίδιος ή συγγενής του πρώτου βαθμού  μέχρι το 15% των μετοχών στοιχηματικής εταιρίας χωρίς να  είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του δ.σ. ή διευθυντικό στέλεχος στοιχηματικής εταιρείας να είναι παράλληλα μέτοχος και να ασκεί μανατζμεντ σε ΠΑΕ ή ΚΑΕ. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και ο νόμος ψηφιστεί ανοίγει ο δρόμος για τον Δημήτρη Μελισσανίδη να αποκτήσει ο ίδιος ή και συγγενής του πρώτου βαθμού μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ αλλά να γίνει και πρόεδρος της. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μελισσανίδης κατέχει ποσοστό κάτω από το 15% του ΟΠΑΠ και έχει δικαίωμα να ορίσει ΜΗ εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ του οργανισμού. Με τον παλιό νόμο κατά μία έννοια απαγορευόταν ακόμη και σε επενδυτή που είχε αγοράσει… 10 μετοχές του ΟΠΑΠ μέσω χρηματιστηρίου να έχει μετοχές ή να διοικεί ΠΑΕ. Χαρη στον Βασιλειάδη αυτά τελειώνουν.

Αναλυτικά τα άρθρα του νέου νομοσχεδίου που απελυθερώνουν τον ηγέτη της ΑΕΚ:

Άρθρο 82 – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), μετά την παρ. 7, προστίθεται παρ. 8 ως εξής :

« Δεν επιτρέπεται να είναι (α) μέλος ή μέλος του δ.σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α ή μέτοχος Α.Α.Ε που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, (β) μέλος του δ.σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, (γ) διαχειριστής Τ.Α.Α που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, (δ) μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του δ.σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, (ε) μέλος του δ.σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, (στ) διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του δ.σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή (ζ) αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες :

(α) είναι βασικός μέτοχος ή εταίρος αα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή ββ) εταιρείας συνδεδεμένης με τις εταιρείες της περ. αα΄, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή γγ) άλλης εταιρείας, στην οποία οι εταιρείες της περ. αα΄ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού.

Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός μέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας.

(β) είναι μέτοχος ή εταίρος σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι βασικοί μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α΄ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία της περ. α΄ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %)

(γ) είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του δ.σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α΄

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α΄, β΄ και γ΄.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) των περ. (α) και (β) λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονομικά εξαρτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο».


Κέρδισε έως 1.000.000€ σε έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που έγιναν ποτέ!
(21+ | Παίξε Υπεύθυνα)

ΣΧΟΛΙΑΑΡΘΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΟΣΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΧΟΛΙΑ
Aekmiazoi - 24/11/2018 20:55

καμμιά μεταγραφή να κάνει !!!!!!!!

stelios89 - 25/11/2018 16:50

Μεταγραφές έκανε απλά δεν βγήκαν.οποιοι γκρινιάζετε βάλτε κάνα φράγκο να πάρει κάνα παίζει μιας και λέτε ότι είναι κ τσιγκουνης.Ας μην υπήρχε αυτούς και θα σας έλεγα αν βλέπαμε ποτέ γήπεδο.

borsalino911 - 24/11/2018 21:02

Έτσι! Θα μπεις σαν πρόεδρος μέσα στην αγια σοφια Δημήτρη Μελισσανιδαρε !!!

aek_100% - 24/11/2018 18:39

Θα τους γλενταει και επισημα δηλαδη πλεον.......

aek_os_thanato - 24/11/2018 17:25

ωραια νεα! και για αλλους λογους.

zpeponi - 24/11/2018 15:54

Αν κάνει κάτι ο Μελισσανίδης που διαφέρει σε σχέση με όσα κάνουμε εμείς ή όποιος άλλος σαν εμάς, αυτό είναι ότι ο Μελισσανίδης "κάνει την δουλειά" και δεν αναλώνεται σε συνεντεύξεις, δικαιολογίες, φήμες και λόγια λόγια λόγια που δεν οφηγούν πουθενά. Ήρθες ως παίχτης, προπονητής, σκάουτερ, διαιτολόγος, ball boy, κλπ. στην ΑΕΚ. Λοιπόν, κάνε την δουλειά του παίχτη, του προπονητή, του σκάουτερ, του διαιτολόγου, του ball boy, κλπ. κλπ. Όσες λέξεις και αν πεις και όσα άρθρα, σκέψεις,... Συνέχεια εξηγήσεις, κλπ. και αν διατυπώσεις, δεν έχουν ούτε την μισή αξία μιας σωστή πάσας στην ώρα της.

Southwinners - 24/11/2018 15:27

Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι δραστικά από την στιγμή που ο ίδιος ο τίγρης έχει δηλώσει πως θέλει να μπούμε στην Αγία Σοφία με 0 χρέη

Μακαρι να κάνω λάθος αλλά ... μακροπρόθεσμα ίσως αυτό να είναι και το πιο σωστό

ascararte15 - 24/11/2018 15:23

Τώρα λοιπόν απο οτι καταλαβα εκτός από τα 15 εκ π έβαλε ο μελ στο γήπεδο θα κάνει και αμκ και στην παε επίσημα ωραια φέτος η χρονιά δεν είναι χαμένη 2 μεταγραφες ψαγμενες και μαχη στα δυο ματς τσ λου και μαχη γ το πρωτάθλημα μέχρι τέλος και απο το καλοκαίρι γρήγορα αντανάκλαστικα η ΑΕΚαρα δεν έχει κάνει το 30% απο οτι μπορεί

than_zan - 24/11/2018 14:33

Αν θέλει τον ρωτησατε??

AEKsterix - 24/11/2018 14:15

Ερχόμαστε σιγά, σιγά... Φεύγετε γοργά , γοργά...

Mitsakos11 - 24/11/2018 11:54

Άντε με το καλό!2 ερωτήσεις.Τι αλλάζει ουσιαστικά στον ρόλο του κ. Μελισσανίδη και θα μπορούμε επιτέλους να παίξουμε την ΑΕΚΑΡΑ μας στο στοίχημα του Οπαπ;

vasiagap - 24/11/2018 13:58

Αχαχα θα σου πω τι πιστεύω. Αρχικά επειδή και γω παίζω στοίχημα καλό είναι να μην παίζουμε την ομάδα μας. Εγώ το αποφεύγω. Την αγαπάμε αγνά σαν οπαδοί. Έπειτα ως προς το καθεστώς διοίκησης θεωρώ ότι αυτό που θα αλλάξει είναι κάποιες λειτουργίες και αποφάσεις θα γίνονται πλέον άμεσα από τον Μελ και όχι έμμεσα δηλαδή να λέει σε κάποιον κάνε αυτό κλπ. Με τα καλά του αλλα και με τα κακά ως προς αυτό. Τωρα θα ηθελα και μενα καποιος να απαντησει στο ερωτημα σου μιας και ειναι πολυ καλο και... Συνέχεια ενδιαφέρον. ΜΟΝΟ ΑΕΚ

Mitsakos11 - 24/11/2018 16:31

Και γω σπάνια έως ποτέ παίζω και μόνο Οπαπ, αλλά θα θελα να ξαναπαίξω την ΑΕΚ.Μου έχει λείψει αυτό.

sid - 24/11/2018 16:08

Σωστός!!!

Southwinners - 24/11/2018 15:35

Σωστός ! Πέρα απτήν ΑΕΚΑΡΑ και με την Λίβερπουλ που έχω μεγάλη συμπάθεια δεν μου πάει καρδιά να την παίξω να χάσει ισχύει 100%

Stratiotis21 - 24/11/2018 14:14

Όντας μικρομετοχος του ΟΠΑΠ μπορεί να έχει παε κάτι που με τον προηγούμενο νόμο απαγορευόταν καθώς εξισωνε κάποιον που είχε το 1% με κάποιον που είχε το 20%

Moschato21 - 24/11/2018 13:18

Πολυ σημαντικο νεο, ανοιγει ο δρομος για να κανει ο Μελισσανιδης το κατι παραπανω. Θυμιζω οτι λογω ασυμβιβαστου, ο Μελισσανιδης δεν μπορουσε να χρηματοδοτει αμεσα την ομαδα, μονο εμμεσα το εκανε προπερσι με εκεινο το μικρο δανειο με μια εταιρια συμφεροντων του. Καθε χρονο οι ΑΜΚ απο τους μετοχους της ΑΕΚ φτανουν ενα σταθερο ποσο κοντα στα 4εκ. και τωρα ξεπεραστηκε ενα εμποδιο που ειχε φροντισει να βαλει ο Ολυμπιακος απο τοτε που ημασταν Β' Εθνικη.....!!!!

markos211 - 24/11/2018 13:14

ΠΑΡΕ ΟΥΑΡΝΤΑ ΧΘΕΣ

Para21 - 24/11/2018 12:39

Αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ειδοποιήσει και όταν το κάνει θα πέσουν χιλιάδες κωλοτούμπες, προχώρα πρόεδρε έχεις πολλούς να πονέσεις ακόμα!

Supporter - 24/11/2018 12:17

Καλημέρα.Διαβαζω τα σχόλια στο άρθρο και έχω να πω το εξης:Ηρεμήστε.Ακομα δεν ειδοποίησε.

Thana21 - 24/11/2018 11:53

Κι όσο αν είναι τυπικό,το σωστό και το δίκαιο είναι να μπει η ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά με μεγαλομέτοχο και πρόεδρο τον Μελισσανίδη.

Thana21 - 24/11/2018 11:51

Και καλά θα κάνει να μπορεί να έχει μετοχές και να είναι πρόεδρος στην ΑΕΚ.Αυτοί που φώναζαν τόσο καιρό την μια έλεγαν ότι ο Μελισσανίδης έχει την ΑΕΚ και τον ΟΠΑΠ και θα πρέπει να αποφασίσει που θα είναι,την άλλη όμως τον αποκαλούσαν ειρωνικά ο μικρομέτοχος του ΟΠΑΠ.Γιατί να υπάρχει ασυμβίβαστο ειδικά από την στιγμή που δεν κατέχει ποσοστό πλειοψηφίας στον ΟΠΑΠ;

AekVelgio - 24/11/2018 11:46

Αν λει να περημενουν και οτι θα τους πει ο ιδιος οταν επεστρεψε η ΑΕΚ κατι ξερει

"Η ΑΕΚ είναι Ιδέα" - 24/11/2018 11:43

Δύο σωστοί νόμοι σε μία μέρα (τουλάχιστον μαζί τους διαβάσαμε εμείς), σπάνια συμβαίνει σε αυτή την χώρα! Για να μην κράζω μόνο!

Tigrhs21 - 24/11/2018 11:39

ΤΊΓΡΗΣ δεν είπε ακομα ήρθαμε αυτο θα το ανακοινώσει στα εγκαίνια του γηπέδου μονο εκει μπορεί η ομαδα ν απογειωθεί στο σπίτι της θα φτιάξει ποιό δυνατή ΑΕΚ απο την προηγούμενη θητεία του εγώ τον πιστεύω κ θα κάνουμε κ το μπαμ στην Ευρώπη

aekovios58 - 24/11/2018 10:58

Σιδερένιος, Πρόεδρε!!!!!

Aladdin_21R - 24/11/2018 10:30

Και τωρα αρχιζουμε για τα καλα αλλοθρησκοι!! Με το καλο προεδρε !!!

xokan21 - 24/11/2018 10:29

Τώρα το (ερχόμαστε) έγινε ΗΛΘΑΜΕ !!!

TRELOPOULOS21 - 24/11/2018 10:24

Θα φάνε καλά όλοι τώρα έμπαινε ΠΡΟΕΔΡΕ

yanis - 24/11/2018 09:54

Τυπικό είναι το θέμα. Αλλά καλύτερα για να ξεμπερδεύουμε με όλες τις βλακώδεις φωνές. Λες κι αν κάποιος θέλει να στήσει παιχνίδι, ή να στοιχηματίσει έξω από την Ελλάδα δεν μπορεί σήμερα. Χαχαχαχα

Ezequiel_Ponce - 24/11/2018 09:53

Μην ανησυχείτε, έχει ο Τίγρης απαντήσεις και για τον Ρωσοπόντιο και για τον χοντρό!!!

marios69 - 24/11/2018 09:40

Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!

bonoaek21 - 24/11/2018 09:36

ΔΩΣΕ ΠΟΝΟ !!

diakomanolis - 24/11/2018 09:15

Καλημέρα κ.Πρόεδρε της ομάδας μας και συγχαρητήρια για την ευχάριστη εξέλιξη.

Vasilis_Constructor - 24/11/2018 08:58

Με το καλό Προεδράρα μου! Να τελειώσει και αυτό το αστείο που ίσχυε. Πρόεδρος και τυπικά ο Τίγρης μας!

ΕΠΟΜΕΝΟ