Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΝΕΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ Ο ΜΑΚΡΟΝ!

Πήρε τα ηνία της Ευρώπης χωρίς συγκρούσεις και ρήξεις με τη Συμμαχία- ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΑΣΟΥ ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΗ