Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019
Κυριακή 18 Αυγούστου 2019
Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019

Εξευτελίζοντας τον Αρκά…

Όσοι θέλουν να αντιπαρατεθούν στον (εντελώς αντιδραστικό) σκιτσογράφο, ίσως να πρέπει να ξανασκεφτούν αν οι αναφορές στη σελίδα του είναι η κατάλληλη μέθοδος